top of page

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Цей сайт збирає деякі Персональні дані від своїх користувачів. Власник застосовує цю Політику Конфіденційності у питаннях взаємодії Користувача, Інших користувачів та третіх осіб з цим Сайтом. Ця Політика конфіденційності визначає, як, ким і в яких ситуаціях збирається та обробляється інформація про Користувача, отримана за допомогою Сайту.

 

Використовуючи цей Сайт та його функціонал, Користувач погоджується з усіма умовами цієї Політики Конфіденційності відповідно до законодавства України.

 

Будь ласка, не використовуйте цей Сайт, якщо ви не погоджуєтесь з цією Політикою Конфіденційності.

 

Назви заголовків (статей) Політики Конфіденційності призначені лише для зручності та жодним чином не впливають на зміст чи тлумачення цієї Політики Конфіденційності.

 

Політика Конфіденційності регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться юридична адреса Власника, якщо інше прямо не передбачено положеннями цієї Політики Конфіденційності. Пріоритетним правом, яке регулює відносини, пов'язані з цією Політикою Конфіденційності, є право та законодавство України.

 

Власниками цього Сайту є:

 

Фізична особа-підприємець Пьоришкіна Маргарита Миколаївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2307729768, адреса реєстрації: 02002, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Луначарського, будинок 1/2, кв.16 (далі за текстом – «Власник»)

Фізична особа-підприємець ВЕРБИЦЬКА КСЕНІЯ АНДРІЇВНА, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3237922589, адреса реєстрації: 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУНАЧАРСЬКОГО, БУДИНОК 1/2, КВАРТИРА 16 (далі по тексту - «Власник»).

 

Контактна адреса електронної пошти Власника: contact@montmorency.com.ua

 

Контактний телефон Власника: 067-321-18-80

 

Терміни та визначення

 

У цій Політиці Конфіденційності, якщо з тексту прямо не випливає інше, наступні терміни матимуть наведені нижче значення:

 

«Власник» - особа, яка володіє Сайтом та від свого імені здійснює управління Сайтом.

 

«Дані», «Персональні дані» - персональні дані, які стосуються Користувача та належать йому.

 

Контролер даних (або власник) - фізична чи юридична особа, державний орган, агентство або інший орган, який самостійно чи спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки Персональних даних, включаючи заходи безпеки, що стосуються роботи та використання цього Сайту. Контролер даних, якщо не зазначено інше, є Власником цього Сайту.

 

"Оброблювач даних", "Диспетчер даних" - фізична або юридична особа, державний орган, агентство або інший орган, який обробляє Персональні дані від імені Контролера, як описано в цій Політиці Конфіденційності.

 

«Політика конфіденційності» - зазначена Політика Конфіденційності.

 

«Користувач» - фізична, юридична чи інша особа, яка уклала з Власником Угоду, яка користується Сайтом та використовує інформацію, розміщену на Сайті, здійснює Замовлення та купує на Сайті Товар або користується іншим функціоналом Сайту.

 

«Сайт» - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою: https://montmorency.com.ua/.

 

Типи даних, що оброблюються

 

Серед типів Персональних даних, які цей Сайт може збирати сам або через третіх осіб, якщо це конкретно прописано за умов даної Політики Конфіденційності, є: Cookies; Дані про використання; ім'я; прізвище; Стать; Дата народження; номер телефону; адреса; країна; штат; округ; Адреса електронної пошти; Поштовий індекс; різні типи даних; Місто; Податковий ідентифікатор; Ідентифікатор користувача; дані платежу; географічне положення; Ім'я користувача; номер соціального страхування (SSN); картина; Адреса для виставлення рахунку; дані, що належать до торгової точки.

 

Повна інформація про кожен тип персональних даних, що збираються, представлена ​​в спеціальних розділах цієї Політики Конфіденційності або в спеціальних пояснювальних текстах, що відображаються до збору даних.

 

Персональні дані можуть надаватися безкоштовно Користувачем або, у разі використання даних, автоматично збиратися під час використання цього Сайту.

 

Якщо не зазначено інше, всі дані, що запитуються цим Сайтом, є обов'язковими, і ненадання цих даних може унеможливити надання цим Сайтом своїх послуг та обмежити Користувачеві доступ до Сайту та його функціоналу. У тих випадках, коли на даному Сайті конкретно вказується, що деякі Дані не є обов'язковими, Користувачі можуть вільно не надсилати ці Дані без наслідків для доступності або функціонування Сайту та його функціоналу.

 

Користувачі, які не впевнені, які Дані є обов'язковими, можуть зв'язатися з Власником. Будь-яке використання файлів cookie або інших інструментів відстеження цим Сайтом або власниками сторонніх сервісів, що використовуються на цьому Сайті, служить цілям надання належного та якісного доступу до Сайту та його функціоналу, необхідного Користувачем, на додаток до будь-яких інших цілей, описаних у цій Політиці Конфіденційності.

 

Користувачі несуть відповідальність за будь-які Дані третіх осіб, отримані, опубліковані або надіслані через цей Сайт, і підтверджують Власнику, що вони мають згоду третіх осіб на надання таких Даних.

 

При реєстрації Користувача на Сайті, Користувач повинен надати всю необхідну інформацію, яку запитують на відповідній сторінці Сайту (адреса електронної пошти, контактний номер телефону, прізвище та ініціали тощо).

 

При оформленні Замовлення, відповідно до умов Угоди, Користувач повинен надати Власнику таку інформацію:

 

  • Ім'я, по батькові та прізвище Користувача;

  • Контактний номер телефону Користувача;

  • Електронну пошту Користувача;

  • Адреса доставки (якщо Товар доставляється на конкретну адресу);

  • Породу собаки та її розміри.

 

Методи обробки персональних даних

 

Власник вживає відповідних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому доступу, розкриттю, зміні або несанкціонованому знищенню Даних.

 

Обробка даних здійснюється з використанням комп'ютерів та/або ІТ-інструментів з дотриманням організаційних процедур, методів, способів, правил і режимів, суворо пов'язаних із зазначеними цілями, відповідно до законодавства України. На додаток до Власника, у деяких випадках Дані можуть бути доступні для певних типів відповідальних осіб, пов'язаних з роботою цього Сайту (адміністрація, продаж, маркетинг, юристи, системне адміністрування) або інших осіб (таких як треті особи), сторонніх постачальників технічних послуг, поштових операторів, хостинг-провайдерів, ІТ-компаній, агенцій зв'язку і т.д.), при необхідності та можливості призначених Власником як Оброблювачів даних. Оновлений список цих сторін може бути запрошений у Власника будь-коли.

 

Користувач погоджується з тим, що Власник, відповідно до законодавства України, може ділитися та передавати інформацію, включаючи Персональні дані, зібрані відповідно до цієї Політики Конфіденційності, третій стороні, яка є стороною у договорі як з Власником, так і з Користувачем. Ця третя сторона може мати власні принципи та методи обробки даних. У будь-якому випадку Власник не несе відповідальності за такі принципи та методи будь-якої третьої сторони.

 

Незалежно від того, чи передає Власник свої права третій стороні або бере участь у злитті або аналогічному вигляді передачі своїх активів у корпоративних та/або господарських взаєминах, Користувач надає Власнику право передавати Персональні дані такій протилежній стороні корпоративних та/або господарських взаємин, що набуває компанії (структурі ) або одержувачу активів.


Правові основи обробки персональних даних

 

Власник може обробляти Дані, що стосуються Користувачів, якщо застосовується одне з наступного:

 

- Користувачі дали свою згоду на одну чи кілька конкретних цілей. Згода на обробку Даних Користувача надається Користувачем автоматично, якщо такий Користувач прийняв рішення використати цей Сайт, і якщо це не суперечить законодавству України.

 

Згідно з деякими законодавчими актами, Власнику може бути дозволено обробляти Персональні дані доти, доки Користувач не заперечує таку обробку («відмову»), без необхідності покладатися на згоду або будь-яку іншу з наступних правових підстав. Це, однак, не застосовується, коли обробка персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних;

 

- Надання Даних необхідне для виконання Угоди користувача з Користувачем та/або для будь-яких його переддоговірних зобов'язань;

 

- Обробка необхідна для дотримання юридичного зобов'язання, якому піддається Власник або третя сторона (наприклад, Інші користувачі та/або клієнти Власника) або для реалізації прав Власника або третьої сторони.

 

- Обробка пов'язана із завданням, яке виконується у суспільних інтересах або при виконанні службових повноважень, покладених на Власника;

 

- Обробка необхідна з метою дотримання законних інтересів, переслідуваних Власником чи третьою особою.

 

У будь-якому випадку, Власник з радістю допоможе прояснити конкретну правову основу, яка застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних законодавчою чи договірною вимогою чи вимогою, необхідною для укладання договору.

 

Місце обробки персональних даних

 

Дані обробляються в операційних офісах Власника та будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що беруть участь у обробці Даних.

 

Залежно від розташування Користувача, передача даних може включати передачу даних Користувача в країну, що відрізняється від його власної. Щоб дізнатися більше про місце обробки таких даних, Користувачі можуть перевірити розділ, що містить детальну інформацію про обробку Персональних даних.

 

У разі будь-якої такої передачі Користувачі можуть дізнатися більше, перевіривши відповідні розділи цієї Політики Конфіденційності.


Час збереження та обробки персональних даних

 

Персональні дані повинні оброблятися та зберігатися стільки, скільки потрібно для мети, на яку вони були зібрані.

 

Отже:

 

- Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних з виконанням договору (Угода користувача) між Власником та Користувачем, зберігаються доти, доки такий договір не буде повністю виконаний або ж Сторони не захочуть достроково припинити взаємини.

 

- Персональні дані, зібрані з метою дотримання та захисту законних інтересів Власника, а також для господарських/підприємницьких потреб Власника, зберігаються стільки часу, скільки необхідно для досягнення таких цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про законні інтереси, які переслідує Власник, у відповідних розділах цього документа або зв'язавшись з Власником.

 

Власнику може бути дозволено зберігати Дані протягом більш тривалого періоду часу, якщо Користувач дав згоду на таку обробку, якщо така згода не відкликана і якщо така згода необхідна відповідно до законодавства України. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, коли це потрібно для виконання юридичного зобов'язання або за розпорядженням державного органу або коли цього вимагає законодавство України.

 

Після закінчення терміну зберігання Дані мають бути видалені. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення та право на перенесення даних не може бути застосовано після закінчення терміну зберігання.

 

Цілі обробки персональних даних

 

Дані, що стосуються Користувача, збираються для того, щоб Власник міг надавати свої Послуги та Користувач зміг отримати якісний доступ до Сайту та його функціоналу, а також для наступних цілей, якщо такі цілі конкретно прописані в цій Політиці Конфіденційності: оптимізація та розподіл трафіку, відображення контенту із зовнішніх платформ, аналітика, зв'язок з користувачем, управління базою даних користувачів, доступ до сторонніх організацій, облікові записи, реклама, збереження та управління резервними копіями, тестування продуктивності та можливостей контенту (A/B-тестування), обробка платежів, хостинг та бекенд -інфраструктура, управління контактами та відправлення повідомлень, моніторинг інфраструктури, взаємодія із зовнішніми соціальними мережами та платформами, взаємодія на основі розташування, Реєстрація та аутентифікація, ремаркетинг та поведінковий таргетинг та захист від спаму.

 

Також, в обов'язковому порядку, Дані збираються для наступних цілей:

 

- Персональні дані Користувача для: реєстрації Користувача на Сайті; обробки транзакцій для перерахування коштів Користувачеві при поверненні йому грошей, відповідно до умов Угоди; відповідей на сервісні запити Користувача та вимоги щодо надання допомоги;

 

- Інформація про трафік Користувача для: розуміння структури трафіку та кількості відвідувачів Сайту; розуміння, як Користувач використовує та взаємодіє з Сайтом та його функціоналом; покращення Сайту та його функціоналу;

 

- інформацію про тварину, для якої купується Товар.

 

Користувачі можуть знайти додаткову інформацію щодо таких цілей обробки та конкретних даних, що використовуються для кожної мети, у відповідних розділах цього документа. Якщо в цій Політиці Конфіденційності відсутні розділи, які б регулювали збір Даних для тих чи інших цілей, значить Сайт, Власник та/або третя сторона, що взаємодіють з цим Сайтом, не збирають такі Дані.

 

Детальна інформація про обробку персональних даних

 

Персональні дані збираються для наступних цілей та з використанням таких послуг:

 

Реклама

 

Цей тип сервісу дозволяє використовувати Дані Користувача в рекламних цілях, які відображаються у вигляді банерів та інших рекламних оголошень на цьому Сайті, можливо, виходячи з інтересів Користувача.

 

Це не означає, що всі дані використовуються для цієї мети. Інформація та умови використання наведені нижче.

 

Деякі з наведених нижче служб можуть використовувати файли cookies для ідентифікації Користувачів або можуть використовувати метод поведінкового ретаргетингу, тобто показ оголошень з урахуванням інтересів та поведінки Користувача, у тому числі виявлених за межами цього Сайту. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтесь із політикою конфіденційності відповідних служб.

 

Користувачі також можуть відмовитися від певних рекламних функцій через відповідні налаштування пристрою, такі як налаштування реклами для мобільних телефонів або налаштування реклами в цілому.


Google AdSense

 

Google AdSense - рекламний сервіс, що надається компанією Google LLC або компанією Google Ireland Limited, залежно від розташування, з якого здійснюється доступ до цього Сайту. Ця служба використовує cookies-файл «DoubleClick», який відстежує використання цього Сайту та поведінку користувачів щодо реклами, запропонованих продуктів та послуг.

 

Користувачі можуть вирішити відключити всі файли cookies DoubleClick, вибравши: Google Ad Settings (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en) Дані, що збираються: Файли-cookies; Дані щодо використання.

 

Місце обробки: Сполучені Штати Америки - Політика конфіденційності - https://policies.google.com/privacy, Ірландія - політика конфіденційності - https://policies.google.com/privacy.

 

Facebook Ads Manager

 

Facebook Ads Manager - інструмент Facebook, за допомогою якого можна створювати рекламу та керувати нею.

 

Дані: файли cookies; Дані про використання інші Дані, зазначені у Політиці конфіденційності Facebook.

 

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

Аналітика

 

Служби, які містяться в цьому розділі, дозволяють Власнику відстежувати та аналізувати веб-трафік і можуть використовуватись для відстеження поведінки Користувача.

 

Google Analytics (Google Ireland Limited)

 

Google Analytics - служба веб-аналізу, яку надає Google Ireland Limited («Google»). Google використовує Зібрані дані для відстеження та вивчення використання цього Сайту, для підготовки звітів про свою діяльність та передачі їх іншим службам Google.

 

Google може використовувати Зібрані дані для контекстуалізації та персоналізації реклами власної рекламної мережі.

 

Дані: Файли-cookies; Дані щодо використання.

 

Місце обробки: Ірландія – Політика Конфіденційності - https://policies.google.com/privacy 

 

Facebook Business Manager

 

Facebook Business Manager - за допомогою Business Manager є можливим інтегрувати рекламу на Facebook із внутрішніми системами та зовнішніми партнерами та повноцінно керувати рекламою.

 

Дані: файли cookies; Дані про використання інші Дані, зазначені у Політиці конфіденційності Facebook.

 

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

Обробка платежів

 

Якщо не зазначено інше, цей Сайт опрацьовує будь-які платежі за допомогою кредитної картки, банківського переказу або іншими способами через зовнішніх постачальників платіжних послуг. Загалом і, якщо не зазначено інше, Користувачам пропонується надати свої платіжні дані та особисту інформацію безпосередньо таким постачальникам платіжних послуг. Цей Сайт не бере участі в зборі та обробці такої інформації, крім випадків зазначених у цій Політиці Конфіденційності: натомість він отримуватиме повідомлення тільки від відповідного постачальника платіжних послуг про те, чи платіж успішно завершено.

 

LiqPay

 

LiqPay - українська платіжна система, відкритий веб-додаток, який дозволяє приймати платежі та переказувати гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету та платіжних карток у всьому світі, яку надає Акціонерне товариство Державний банк «ПРИВАТБАНК». Збірні дані: різні типи даних, як зазначено в політиці конфіденційності служби.

 

Місце обробки: Україна - Правила використання - https://www.liqpay.ua/ru/rules/ 

 

FONDY

 

FONDY - платіжна платформа, основним завданням якої є забезпечення сервісу інтернет-еквайрингу – обробка платежів в он-лайні на сайтах, мобільних додатках та пристроях різних типів, підключених до Інтернету.

 

Збірні дані: різні типи даних, як зазначено в політиці конфіденційності служби.

 

Політика конфіденційності - https://fondy.eu/en-cz/privacy-policy/ 

 

Взаємодія із зовнішніми соціальними мережами та платформами

 

Даний тип сервісу дозволяє взаємодіяти із соціальними мережами або іншими зовнішніми платформами безпосередньо зі сторінок цього Сайту.

 

Взаємодія та інформація, отримана через цей Сайт, завжди регулюються налаштуваннями конфіденційності користувача для кожної соціальної мережі.

Цей тип служби може, як і раніше, збирати дані про трафік для сторінок, на яких встановлена ​​служба, навіть якщо її не використовують.

 

Рекомендується вийти з відповідних служб, щоб переконатися, що оброблені дані на цьому сайті не підключаються назад до профілю Користувача.

 

Кнопка та віджети TELEGRAM – сервіс, що дозволяє взаємодіяти з платформою TELEGRAM, що надається Telegram Messenger LLP та/або Telegram FZ-LLC.

 

Дані: файли cookies; Дані щодо використання.

 

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://telegram.org/privacy 

 

Кнопка та віджети INSTAGRAM – сервіс, що дозволяє взаємодіяти з платформою INSTAGRAM, що надається Facebook, Inc.

Дані: файли cookies; Дані щодо використання

 

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://www.facebook.com/help/instagram/1558337079… 

 

Кнопка та віджети Facebook – сервіс, що дозволяє взаємодіяти з платформою Facebook, що надається Facebook, Inc.
 

Дані: файли cookies; Дані щодо використання.

 

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

Взаємодія на основі розташування

 

Геолокація. Цей Сайт може збирати, використовувати та передавати Дані про місцезнаходження Користувача для надання послуг на основі позиціонування.

 

Більшість браузерів та пристроїв за промовчанням надають інструменти для відмови від цієї функції.

 

Персональні дані, що збираються: географічне положення.

 

Ремаркетинг та поведінковий таргетинг

 

Цей тип послуг дозволяє цьому Сайту та його партнерам інформувати, оптимізувати та обслуговувати рекламу на основі минулого використання цього Сайту Користувачем. Ця дія виконується шляхом відстеження даних про використання та використання файлів cookies, які передаються партнерам, які управляють діяльністю з ремаркетингу та поведінкового таргетингу.

 

Деякі послуги пропонують можливість ремаркетингу на основі списків адрес електронної пошти.

 

На додаток до будь-якої відмови, запропонованої будь-якої з перерахованих послуг, Користувач може відмовитися від використання файлів cookie сторонньою службою для певних функцій ремаркетингу, відвідавши - Сторінка відмови від мережевої рекламної ініціативи - http://optout.networkadvertising.org/?c=1
 

Користувачі також можуть відмовитися від певних рекламних функцій через відповідні налаштування пристрою, такі як налаштування реклами для мобільних телефонів або налаштування реклами в цілому.

 

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

 

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.) - служба ремаркетингу та націлення поведінки, що надається Facebook, Inc., яка пов'язує діяльність цього Сайту з рекламною мережею Facebook. Відвідавши цю сторінку, користувачі можуть відмовитися від використання файлів cookie для персоналізації реклами – Сторінка відмови- http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN  Збираються Дані: файли cookie; адреси електронної пошти.

 

Місце обробки: США - Політика конфіденційності - https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 

SPAM захист

 

Цей тип сервісу аналізує трафік цього Сайту, що потенційно містить особисті дані користувачів, з метою його фільтрації частинами трафіку, повідомлень та контенту, які розпізнаються як спам.

 

Google reCAPTCHA Google reCAPTCHA - служба захисту від спаму, що надається компанією Google LLC або Google Ireland Limited, залежно від розташування, з якого здійснюється доступ до цього Сайту. Використання reCAPTCHA залежить від Політики конфіденційності Google - https://policies.google.com/privacy  -, та Угода користувача Google - https://policies.google.com/terms?hl=en 

 

Дані: файли cookie; дані про використання.

 

Місце обробки: Сполучені Штати Америки - Політика конфіденційності - https://policies.google.com/privacy , Ірландія - політика конфіденційності - https://policies.google.com/privacy 
 

Інші програми

 

Inspectlet

 

Дані: різні типи даних, як зазначено в політиці конфіденційності даної платформи.

 

Політика конфіденційності - https://www.inspectlet.com/terms-of-service#privacy 

Додаткова інформація про Персональні дані

Продаж товарів та послуг онлайн

 

Зібрані персональні дані використовуються для надання Користувачеві послуг або для продажу товарів, включаючи оплату та можливу доставку. Дані, що збираються для здійснення платежу, можуть містити кредитну картку, банківський рахунок, використаний для переказу, або будь-які інші передбачені способи оплати. Тип даних залежить від використовуваної платіжної системи.

 

Відповідно до умов Угоди для цього Сайту, при поверненні коштів від Власника Користувачеві, Власник збирає від Користувача, обробляє та зберігає, відповідно до умов цієї Політики Конфіденційності, таку інформацію:

 

- ім'я, прізвище та по батькові Користувача;

 

- номер контактного телефону Користувача;

 

- номер банківської картки або рахунки Користувача.

 

Спливаючі нагадування (Push-сповіщення)

 

Цей Сайт може надсилати push-повідомлення Користувачеві для досягнення цілей, зазначених у цій Політиці Конфіденційності.

 

У більшості випадків Користувачі можуть відмовитися від отримання push-повідомлень, відвідавши налаштування свого пристрою, такі як налаштування повідомлень для мобільних телефонів, а потім змінити ці налаштування для цього Сайту, деяких або всіх програм на певному пристрої.

 

Користувачі повинні знати, що відключення push-повідомлень може негативно вплинути на корисність цього сайту.

 

Спливаючі нагадування (Push-сповіщення) на основі географічного розташування користувача

 

Цей Сайт може використовувати географічне розташування Користувача для надсилання push-повідомлень з метою, зазначеною в цій Політиці Конфіденційності.

 

У більшості випадків користувачі можуть відмовитись від отримання push-повідомлень, відвідавши налаштування свого пристрою, такі як налаштування повідомлень для мобільних телефонів, а потім змінивши ці налаштування для деяких або всіх програм на певному пристрої.

 

Користувачі повинні знати, що відключення push-повідомлень може негативно вплинути на корисність цього Сайту.

 

Спливаючі нагадування (Push-сповіщення) для прямого маркетингу

 

Цей Сайт може надсилати push-повідомлення Користувачеві з метою прямого маркетингу (для пропозиції послуг та продуктів, що надаються третіми сторонами або не пов'язані з продуктом або послугою, що надається на цьому Сайті).

 

У більшості випадків Користувачі можуть відмовитись від отримання push-повідомлень, відвідавши налаштування свого пристрою, такі як налаштування повідомлень для мобільних телефонів, а потім змінивши ці налаштування для цього Сайту або всіх програм на певному пристрої.

 

Користувачі повинні знати, що відключення push-повідомлень може негативно вплинути на корисність цього Сайту.

 

Крім застосовуваних налаштувань пристрою, Користувач може також використовувати права, описані у розділі Права користувача у відповідному розділі цієї політики конфіденційності.

 

Унікальна ідентифікація пристрою

 

Цей Сайт може відстежувати Користувачів, зберігаючи унікальний ідентифікатор їхнього пристрою, для цілей аналізу або збереження переваг користувачів.
 

Ідентифікація користувача через універсальний унікальний ідентифікатор (UUID)

 

Цей Сайт може відстежувати Користувачів, зберігаючи так званий універсально-унікальний ідентифікатор (або короткий UUID) для аналітичних цілей або збереження переваг Користувачів. Цей ідентифікатор створюється при використанні цього Сайту та Додатків, пов'язаних із Сайтом, він зберігається між запусками та оновленнями Сайту та Додатків, пов'язаних із Сайтом, але він втрачається, коли Користувач перестає користуватися Сайтом та Додатками, пов'язаними з Сайтом. Переустановка/перезапуск створює новий UUID.

 

Права Користувачів

 

Користувачі можуть здійснювати та реалізовувати певні права щодо своїх Персональних даних, які обробляє Власник.

 

Зокрема, Користувачі мають право робити наступне:

 

- Відкликати свою згоду будь-коли. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх персональних даних.

 

- Заперечення щодо обробки Даних Користувача. Користувачі мають право заперечувати проти обробки своїх даних, якщо обробка здійснюється на законних підставах, крім згоди.

 

- Доступ до своїх даних. Користувачі мають право дізнатися, чи обробляються Дані Власником, отримати розкриття інформації про певні аспекти обробки Даних та отримати копію даних, що обробляються.

 

- Користувачі мають право перевіряти точність своїх Даних та вимагати їх оновлення або виправлення.

 

- Обмежити обробку своїх даних. Користувачі мають право за певних обставин обмежувати обробку своїх Даних. У цьому випадку Власник не буде обробляти Дані Користувача для будь-яких цілей, крім їх зберігання.

 

- Видалити Дані Користувача. Користувачі мають право за певних обставин отримати видалення своїх Даних від Власника.

 

- Отримати Дані про Користувача та передати їх іншому контролеру. Користувачі мають право отримувати свої Дані у структурованому, широко використовуваному та машиночитаному форматі і, якщо це технічно можливо, передавати їх іншому контролеру без будь-яких перешкод. Це положення застосовується за умови, що Дані обробляються автоматизованими засобами і що обробка заснована на згоді Користувача, контракті/договорі/угоді, частиною якого є Користувач, або на його переддоговірних зобов'язаннях.

 

- Подавати скаргу. Користувачі мають право подати позов до компетентного органу захисту даних відповідно до законодавства України.

 

Подробиці про право на заперечення на обробку

 

У тих випадках, коли Дані обробляються в суспільних інтересах, при виконанні офіційних повноважень, покладених на Власника, або з метою законних інтересів, які переслідує Власник, Користувачі можуть заперечувати таку обробку, надаючи підстави, пов'язані з їх конкретною ситуацією, для обґрунтування такого заперечення.

 

Користувачі повинні знати, що якщо їх дані будуть оброблятися з метою прямого маркетингу, вони можуть заперечувати таку обробку в будь-який час без пояснення причин. Щоб дізнатися, чи обробляє Власник Дані для прямого маркетингу, Користувачі можуть звернутися до відповідних розділів цього документа.


Як реалізувати свої права

 

Будь-які запити на реалізацію прав Користувача можуть бути надіслані Власнику через контактну інформацію, зазначену в цьому документі. Ці запити виконуються безкоштовно та будуть розглянуті Власником якомога раніше і завжди протягом одного місяця.

 

Файли-cookies

 

Під час взаємодії Користувача з Сайтом Власник збирає інформацію про трафік, яка не є персональними даними, проте Сайт використовує Файли-cookies або подібні технології, які можуть певною мірою ідентифікувати Користувача. Файли-cookies є невеликими текстовими файлами, які дозволяють Сайту збирати інформацію про активність переглядів веб-сторінок на Сайті, таких як сторінки, відвідані Користувачем, та час, витрачений користувачем на перегляд сторінки.

 

Цей Сайт використовує Файли-cookies для збереження сеансу Користувача та виконання інших дій, які суворо необхідні для роботи цього Сайту, наприклад щодо розподілу трафіку.

 

Користувач може відхилити файли cookie на свій розсуд в особистих налаштуваннях веб-браузера.

 

Додаткова інформація про збирання та обробку даних

 

Судові розгляди

 

Дані Користувача можуть бути використані Власником у Суді та/або у відповідному правоохоронному органі, в законних цілях або на стадіях, що ведуть до можливих судових позовів, що виникають внаслідок неналежного використання цього Сайту, неналежного доступу до Сайту та його функціоналу або пов'язаних з ним послуг. Користувач заявляє, що йому відомо, що Власник може бути зобов'язаний розкрити Персональні дані на запит державних та/або правоохоронних органів.

 

Додаткова інформація про персональні дані користувача

 

На додаток до інформації, що міститься в цій Політиці Конфіденційності, цей Сайт може надавати Користувачеві додаткову контекстну інформацію щодо конкретних послуг або збору та обробки Персональних даних на запит.

 

Системне обслуговування

 

З метою експлуатації та технічного обслуговування цей Сайт та будь-які сторонні служби можуть збирати файли, в яких записується взаємодія з цим Сайтом (системні журнали). Для цієї мети використовуються інші персональні дані (наприклад, IP-адреса).

 

Інформація, що не міститься в цій політиці

 

Більш детальна інформація про збирання або обробку Персональних даних може бути запитана у Власника у будь-який час. Будь ласка, дивіться контактну інформацію на початку цього документа.

 

Зміни у цій політиці конфіденційності

 

Власник залишає за собою право вносити зміни до цієї Політики Конфіденційності у будь-який час, повідомивши про це своїх користувачів на цій сторінці та, можливо, на цьому Сайті та/або – наскільки це технічно та юридично можливо – надіславши повідомлення користувачам через будь-яку контактну інформацію.

 

Якщо зміни впливають на обробку, що здійснюється на підставі згоди Користувача, Власник повинен отримати нову згоду від Користувача, де це необхідно.

 

Будь-яка така зміна, оновлення або модифікація набувають чинності негайно після розміщення на Сайті, та Користувач визнає, що продовження використання Сайту є самостійним та відповідним рішенням для забезпечення виконання такої зміни. Якщо будь-яка зміна є неприйнятною, єдиним виходом Користувача є не використання цього Сайту.

 

Рекомендовано часто перевіряти цю сторінку, посилаючись на дату останньої модифікації, вказану нижче.

Остання дата оновлення – 09 серпня 2022 року.

bottom of page